Algemene voorwaarden

  • Inneke kan de foto’s die zij maakt altijd publiceren op haar website en social media. Hierbij zorgt ze er steeds voor dat haar klant niet  benadeeld wordt of schade wordt aangedaan. Indien je dit niet wenst moet je dit tijdig aan de fotograaf laten weten.
  • De klant mag de foto’s gebruiken en openbaar maken voor promotie doeleinden van haar/zijn werk, om een gebeurtenis te delen met vrienden of natuurlijk omdat je blij bent met de foto’s mits vermelding van de naam van de fotograaf als maker van de foto’s. Iedere andere openbaarmaking van de foto’s door klant zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf is niet toegestaan. Het gebruik van de foto’s op pornografische sites (ondanks dat de foto’s niet een dergelijke inhoud hebben) is in geen enkel geval toegestaan. De klant mag de foto’s bijsnijden of verkleinen, (extremer) bewerken is slechts aan de fotograaf voorbehouden
  • .Indien een van beide partijen tot publicatie, anders dan onder voorgaande afgesproken wil overgaan is dit pas toegestaan nadat de ander nadrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend en/of er schriftelijk overeenstemming is over de financiële vergoeding.
  • Het geleverde aantal foto’s is afhankelijk van de duur van de sessie maar ook van andere factoren waardoor dit niet op voorhand kan bepaald worden. Een ruime selectie van technisch geslaagde beelden wordt afgeleverd. Deze selectie maakt Inneke zelf, het is niet mogelijk om alle beelden te verkrijgen.
  • De foto’s worden in hoge resolutie doorgestuurd via een digitale link naar de klant. Desgewenst kunnen ook prints op verschillende dragers besteld worden. Hiervoor wordt een offerte op maat gemaakt. Het is ook mogelijk om foto’s door Inneke te laten verwerken in een grafisch ontwerp, ook hiervoor wordt een offerte op maat gemaakt.
  • Alle foto’s worden genomen en nabewerkt in de artistieke stijl van de fotograaf. Voorbeelden hievan vind je op d website en op haar facebookpagina. De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd bepaald de fotograaf zelf.
  • Facturen worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.